Marketing en communicatie

Communicatie
Goede communicatie is ‘ID-werk’: er zit een idee achter dat samenhangt met uw identiteit. oor een communicatieplan waarover is nagedacht. IDwerk zorgt hiervoor. Via IDwerk beschikt u over de kwaliteiten en het vakmanschap van een uitgebreid professioneel netwerk. Ook afzonderlijk voor uw tekst, beeld, audio of video.

Marketing
Zichtbaar zijn, daar gaat het om in deze snelle wereld. De concurrentie weet dat. Gelukkig zijn ook uw marketing-mogelijkheden enorm toegenomen. IDwerk helpt u bij het opstellen van een marketingplan.